MENU
Головна » 2018 » Вересень » 18 » Якою може бути науково-дослідницька робота?
11:22
Якою може бути науково-дослідницька робота?

Дослідницька діяльність учнів - діяльність, пов’язана з рішенням творчої, дослідницької задачі із заздалегідь невідомим рішенням (на відміну від практикуму, що служить для ілюстрації тих чи інших законів природи) і передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері: постановку проблеми (ключового питання), вивчення теорії, пов’язаної з обраною темою, висунення гіпотези дослідження, підбір методик і практичне оволодіння ними, збір власного матеріалу, його аналіз і узагальнення, власні висновки. Будь-яке дослідження, неважливо, в якій області природних або гуманітарних наук воно виконується, має подібну структуру. Такий ланцюжок є невід’ємною приналежністю дослідницької діяльності, нормою її проведення.

Проектна діяльність учнів - спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату діяльності. Неодмінною умовою проектної діяльності є наявність заздалегідь вироблених уявлень про кінцевий продукт діяльності, етапів проектування (вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану реалізації проекту) та реалізації. Проектна діяльність має характерні для будь-якого типу діяльності атрибутами - насамперед культурою діяльності, яка визначається традиціями, цінностями, нормами, зразками. Головна її цінність - звершення. Всі засоби підпорядковані досягненню результату і їх типологія має другорядне значення. Природно, на різних етапах проектів необхідно вирішувати дослідницькі завдання, інакше проект відривається від життя і стає нереальним. Але дослідження тут виконує чисто обслуговуючі функції.

Метод проектів - спосіб ефективного вибудовування будь-якого типу діяльності (в т. ч. і проектування). Це метод, що дозволяє ефективно спланувати дослідження, конструкторську розробку, управління і т. д. з тим, щоб досягти результату оптимальним способом.

Навчальне дослідження і наукове дослідження. Основна особливість дослідження в освітньому процесі - те, що воно є навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток особистості, а не отримання об’єктивно нового результату, як у «великій» науці. В освіті мета дослідницької діяльності - у придбанні учнями функціональної навички дослідження як універсального способу освоєння дійсності, розвитку здатності до дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в освітньому процесі на основі придбання суб’єктивно нових знань (тобто самостійно отриманих знань, які є новими і особистісно значущими для конкретного учня).

Тому при організації освітнього процесу на основі дослідницької діяльності на перше місце постає завдання проектування дослідження. При проектуванні дослідницької діяльності учнів як основа береться модель і методологія дослідження, розроблена і прийнята в сфері науки за останні кілька століть. Ця модель характеризується наявністю декількох стандартних етапів, присутніх в будь-якому науковому дослідженні незалежно від тієї предметної області, в якій воно розвивається. При цьому розвиток дослідницької діяльності учнів нормується виробленими науковим співтовариством традиціями з урахуванням специфіки навчального дослідження - досвід, накопичений в науковому співтоваристві, використовується через завдання системи норм діяльності.

Авторська позиція учня в навчальних дослідженнях. Головною метою організації дослідження школярів є розвиток їх дослідницької позиції, навичок аналітичного мислення. З цього випливає, що на кожному етапі дослідження потрібно дати учневі певну свободу в роботі, іноді навіть на шкоду формального протоколу, інакше дослідження, головний зміст якого - в активізації пізнавальної активності учнів, може поступово перетворюватися на звичайну при репродуктивній системі навчання послідовність стандартних навчальних етапів.

Відмінність дослідницької діяльності від проектної і конструктивної. Головним результатом дослідницької діяльності є інтелектуальний продукт, який встановлює ту чи іншу істину в результаті процедури дослідження і представленими в стандартному вигляді. Необхідно підкреслити самоцінність досягнення істини в дослідженні як його головного продукту. Часто в умовах конкурсів та конференцій можна зустріти вимоги практичної значущості, застосовності результатів дослідження, характеристику соціального ефекту дослідження (наприклад, природоохоронний ефект). Така діяльність, хоча часто називається організаторами дослідницькою, переслідує інші цілі (самі по собі не менш значущі) - соціалізації, напрацювання соціальної практики засобами дослідницької діяльності.

Класифікація задач за складністю. Серед вимог, що пред’являються до завдань, такі, як обмеженість обсягу експериментального матеріалу, математичного апарату обробки даних, обмеженість міжпредметного аналізу. За ступенем складності аналізу експериментальних даних ми поділяємо задачі на завдання практикуму, власне дослідні і наукові.

Завдання практикуму служать для ілюстрації будь-якого явища. В цьому випадку змінюється який-небудь параметр (наприклад, температура) і досліджується пов’язана з цим зміна, наприклад, обсягу. Результат стабільний і не вимагає аналізу.

У дослідних завданнях досліджувана величина залежить від декількох нескладних факторів (наприклад, забрудненість місцевості в залежності від відстані до труби заводу і метеоумов). Вплив факторів на досліджувану величину являє собою прекрасний об’єкт для аналізу, посильного учням.

Класифікація творчих робіт учнів в галузі природничих та гуманітарних наук. Аналіз представлених на конференції і конкурси робіт дозволяє виділити наступні їх типи:

Реферативні - творчі роботи, написані на основі декількох літературних джерел, які передбачають виконання завдання збору та подання максимально повної інформації з обраної теми. Приклад: «Сучасні уявлення про проблему озонових дір».

Експериментальні - творчі роботи, написані на основі виконання експерименту, описаного в науці і має відомий результат. Носять скоріше ілюстративний характер, припускають самостійне трактування особливостей результату в залежності від зміни вихідних умов. Приклад: «Дослідження залежності яскравості світіння вольфрамового дроту в залежності від його температури».

Проектні - творчі роботи, пов’язані з плануванням, досягненням і описом певного результату (побудовою установки, знаходженням якого-небудь об’єкта і т. д.). Можуть включати в себе етап дослідження як способу досягнення кінцевого результату. Приклад: «Встановлення місця загибелі N-ської експедиції». Одним з різновидів проектних робіт є роботи соціально-екологічного спрямування, результатом яких є формування громадської думки з приводу проблем забруднення навколишнього середовища. Приклад: «Ні забрудненню річки Бульки целюлозним заводом!».

Натуралістичні описові - творчі роботи, спрямовані на спостереження і якісний опис якого-небудь явища за певною методикою з фіксацією результату. При цьому не висувається будь-яких гіпотез і не робиться спроб інтерпретації результату. Приклад: «Облік кількості водоплавних на N-ській водоймі».

Дослідницькі - творчі роботи, виконані за допомогою коректної з наукової точки зору методики, мають отриманий за допомогою цієї методики власний експериментальний матеріал, на підставі якого робиться аналіз і ВИСНОВКИ про характер досліджуваного явища. Особливістю таких робіт є непередбачуваність результату, який можуть дати дослідження. Приклад: «Вивчення особливостей геологічної історії  N-ського озера».

Переглядів: 128 | Додав: SEP | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar